โรคหูน้ำหนวกหรือโรคหูชั้นกลางอักเสบ

โรคหูน้ำหนวกหรือโรคหูชั้นกลางอักเสบ หมายถึง การอักเสบของเยื่อบุหูชั้นกลางรวมถึงการอักเสบของเยื่อบุปุ่มปกหูหรือท่อยูสเตเชียน เกิดจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ชนิดของโรคหูน้ำหนวกหรือโรคหูชั้นกลางอักเสบ 

1.)หูชั้นกลางอักเสบชนิดเฉียบพลัน Acute Otitis Media หมายถึงภาวะที่มีการอักเสบไม่เกิน 3 สัปดาห์ มีแก้วหูทะลุหรือไม่มีก็ได้ พบหลังจากการเป็นหวัด โดยเฉพาะในเด็ก อาการผู้ป่วยมักมีไข้ ปวดหู หูอื้อ เด็กมักใช้นิ้วแหย่รูหู ไม่ยอมให้ผู้อื่นจับหรือดูหู ร้องไห้ งอแง อาจบ่นเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร เมื่อมีหนองไหลจากช่องหูอาการปวด และไข้จะทุเลาลง

 การรักษาจะให้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ให้ยาลดน้ำมูกหรือยาลดบวม ถ้ามีอาการคัดจมูกหรือมีน้ำมูก ให้ยาแก้ปวดหรือลดไข้ การเจาะแก้วหูในรายที่ให้ยาไปแล้ว 48-72 ชั่วโมงไม่ดีขึ้นแพทย์จะเจาะแก้วหูเพื่อระบายหนองออกและบรรเทาอาการปวดหู 

2.) หูชั้นกลางอักเสบชนิดมีของเหลวคั่งค้าง หมายถึง การอักเสบของหูชั้นกลางซึ่งมีน้ำในช่องหู เยื่อแก้วหูไม่ทะลุ ไม่มีอาการปวดหรือเป็นไข้ อาการการได้ยินลดลง ไม่สบายหู หูอื้อ ได้ยินเสียงพูดของตัวเอง อาจพบหลังจากมีการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน พบได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งบริเวณช่องคอหลังโพรงจมูก การรักษาให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นๆหายๆ หรือมีการอักเสบขี้นบ่อยๆ

 เพื่อให้การอักเสบน้อยลง ให้ยาลดน้ำมูกหรือลดบวม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการอักเสบหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ของทางเดินหายใจส่วนบนร่วมด้วย แนะนำผู้ป่วยทำให้เกิดการเปิดของท่อยูสเตเชียนโดยการปิดปากปิดจมูกและเป่าลมออกหูโดย ทำในขณะที่ไม่เป็นหวัดหรือไม่มีน้ำมูก แนะนำผู้ป่วยหลีกเลี่ยงภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศในสิ่งแวดล้อม เช่น การดำน้ำ ขึ้นอยู่ในที่สูง หรือขึ้นเครื่องบิน รักษาโดยการผ่าตัด โดยแพทย์จะทำการเจาะแก้วหูในกรณีที่ให้การรักษาอย่างเต็มที่ 3 เดือนแล้วยังไม่หาย 

3.)หูชั้นกลางอักเสบชนิดเรื้อรังและมีแก้วหูทะลุ หมายถึง มีอาการอักเสบของหูชั้นกลางนานเกินกว่า 3 เดือน และมีแก้วหูทะลุ บางรายอาจมีของเหลวไหลตลอดเวลาหรือเป็นๆหายๆ อาการมีของเหลวไหลออกมาจากหู ส่วนใหญ่เป็นหนอง บางรายอาจมีกลิ่นเหม็นหรือไม่ก็ได้ มักจะไม่มีอาการปวด ไม่มีไข้ นอกจากจะมีอาการอักเสบแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นใหม่หรือมีภาวะแทรกซ้อน การรักษา แพทย์จะทำความสะอาดหูและนำหนองออกจากหูชั้นกลางให้หมด อาจใช้สำลีพันปลายเครื่องมือหรือใช้เครื่องดูดออก 

ให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดหรือรับประทานในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน ให้ยาหยอดหูในกรณีที่มีหนอง ให้ยาลดน้ำมูกหรือยาลดบวมถ้ามีอาการเป็นหวัด พิจารณาผ่าตัดใน 2 กรณีคือ 1.ทำการผ่าตัดปะแก้วหูในรายที่เป็นมานาน และมีหนองไหลออกจากหูบ่อยๆ โดยอย่างน้อยหูต้องแห้งอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบซ้ำ 2.ทำการผ่าตัดภาวะแทรกซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหู เป็นไข้ ปวดศีรษะ หนองที่ออกมามีกลิ่นเหม็น และออกมาเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะเป็นอาการของภาวะแทรกซ้อน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟัง